Inventering gav förvånande resultat. Haga är en förebild för planeringen av framtidens stad. Dess utformning är överlägsen nutida stadsdelar när det gäller skapande av god livsmiljö. Det är en reflektion som gjorts efter inventeringar av gamla stadsplaner och möjlig byggbar mark i centrala delarna av Göteborg.

Det hela började för några år med de politiska uppdragen att göra de båda inventeringarna, som lades ut på fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Mellan 200 och 300 gamla stadsplaner och skisser har granskats. De sträcker sig över tidsepoker från början av 1600-talet till 1929, då bilismen fick sitt genombrott.

De tjänstemän som jobbade med uppdragen blev förvånade över vad de hittade i stadsplanerna. På Göteborgs Stads sajt för stadsutveckling kan du läsa mer.