Kom och tyck till på Stadsbiblioteket. Hur ska området runt Korsvägen, Näckrosdammen och Örgrytevägen utvecklas på bästa sätt? På måndag 4 maj går startskottet för en dialog som ska pågå i maj och juni. Målet är ett stadsutvecklingsprogram - version 1.0 - mot slutet av året.

Bygget av tågtunneln Västlänken kommer att påverka Korsvägen mycket, eftersom där ska byggas en station under mark med uppgångar vid Korsvägen och bakom Konstmuseet. Men det är inte den enda stora frågan i området.

– Vi ska försöka få fram en samlad bild av framtiden, belysa vilka behov som finns och som ibland står emot varandra, utan att värdera behoven, säger Viveca Risberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

– Visst beror utvecklingen runt Korsvägen mycket på Västlänken, men det finns mycket annat också, till exempel hur ett område som idag är en genomfartszon kan få mer av stadskvaliteter.

Näckrosdammen
Området man tittar på runt Korsvägen omfattar även Näckrosdammen och Örgrytevägen mot St Sigfrids plan.

Det innebär att en stor fråga är vad som ska hända runt Näckrosdammen, där Göteborgs universitet vill växa. En idéskiss som innebar rivning av gamla Hovrättens hus väckte mycket debatt hösten 2013. Men det har tagits tillbaka, så nu är det ”blanka blad” för området igen.

– Universitetet har tänkt igenom sina behov efter en dialog hösten 2014 och har nu bjudit in ett antal arkitektkontor att skissa hur området kan utvecklas, säger Viveca Risberg.

En annan fråga är om det verkligen är bra med så mycket biltrafik i Örgrytevägen, rakt utanför entrén till Liseberg, Nordens största utflyktsmål för barnfamiljer.

Otryggt för gående
– Här är det ganska trångt och otryggt för cyklister och gående. Kanske kan man lägga om trafiken och samtidigt få till mer bebyggelse i området, säger Viveca Risberg.

– Det p-hus som ligger närmast Liseberg vid Örgrytevägen ska tas bort under byggtiden för Västlänken. Frågan är vad som kommer sedan på den platsen. Enbart ett p-hus eller något annat som kan göra området trevligare?

Dialogen om Korsvägens framtid börjar med ett informationsmöte i Stadsbibliotekets hörsal på måndag kväll, kl 18 – 19.30.

– Då ska vi informera om arbetet med stadsutvecklingsprogrammet (STUP) om den kommande dialogen och var staden står i frågor som rör området, säger Viveca Risberg.

Klart i år
Dialogen under maj och juni innebär också att folk från stadsbyggnadskontoret är ute i området, pratar med folk och gör enkäter.

En workshop med en gymnasieklass planeras, liksom en stor workshop för allmänheten den 2 juni, i SDN Centrums hörsal.

– Inför 2 juni kommer vi att lägga ut olika scenarior och bilder på webben, så att även de som inte kan vara med på workshopen kan ta del av de olika alternativen och lämna synpunkter, säger Viveca Risberg.

Hon hoppas att dialogen ska hjälpa henne och kollegorna i projektet att arbeta fram ett stadsutvecklingsprogram i en första version under sista kvartalet i år.

Fler och fler konkurrerar om grönytor
Projektet är ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret där stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen också deltar.

– I slutet av året visar vi helheten på ett tydligare sätt. Vi ska också försöka ringa in motsatta perspektiv och visa vilka olika behov det finns för områdets utveckling, säger Viveca Risberg.

Hon tar Näckrosdammen som exempel:

– Där står de boendes behov av grönytor och gångstråk emot universitets behov av att expandera – och hela regionens behov av ett välmående universitet. Vi vill förtäta staden, men det betyder att fler och fler konkurrerar om de grönytor som finns.

– Det här är komplexa frågor, där inget är enbart positivt eller negativt. Allt måste vägas ihop, för en bra utveckling.

2DDC.jpg
Illustration: Varpunen