I samarbete med Skottland och Österrike. På fredag startar Learning village, en workshopsliknande mötesplats där privatpersoner, föreningsrepresentanter och kommunanställda samtalar om hur olika idéer och projekt kan hjälpa lokalsamhället – och hur dessa ska bli verklighet. Fokus är det nya kulturhuset på Selma Lagerlöfs torg, men också stadsdelen i stort.

Tanken bakom Learning village är att skapa en mötesplats där deltagarna hinner lära känna varandra så pass väl att alla vågar bidra till diskussionen om hur området ska förändras.

– Det kommer invånare, föreningsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner, det vill säga engagerade människor med olika roller i lokalsamhället. Att samla alla bidrar till att stärka tilliten och ytterst är det en demokratifråga, alla ska möjlighet att säga sitt, säger projektledare Åsa Lorentzi, processledare Jämlikt Norra Hisingen.

Gruppen kommer under två dagar diskutera stora och små initiativ som kan och bör få utrymme i det nya kulturhuset eller som stärker lokalsamhället i stort.

– Learning village handlar om att bygga lokal hållbarhet genom att stärka relationer och ta tillvara på de resurser som finns bland alla aktörer. En by är beroende av varandra för att samhället ska fungera och det är det vi lär oss av här.

Konceptet bygger på att man skapar relationer i rummet och att alla är deltagare och bjuder på sig själva.

Första tillfället i Glasgow
Learning village ingår i EU-projektet Europé for citizens och är ett samarbete mellan stadsdelen Norra Hisingen, Sveriges kommuner och landsting, Assist social capital i Skottland och Region Vorarlberg i Österrike. Under året hålls en Learning village i varje stad. Den första skedde i Glasgow i Skottland i april och då deltog nio personer från Norra Hisingen.

– Där var det väldigt tydligt att när deltagarna började känna sig trygga med varandra började de dela med sig av sina erfarenheter. När det går från passivt medverkande till deltagare händer något, man blir aktiva aktörer i sina egna liv. Vi hoppas på samma effekt här.

Till Sverige kommer fyra deltagare från Österrike och tre från Skottland. Den sista Learning village blir sedan i Dornbirn i Österrike i november.

– Det handlar om gemensamt lärande där vi bygger vidare på det vi lär oss vid varje tillfälle. Vi ser också vilka projektidéer som växer fram och vilket stöd som behövs för att utveckla dem vidare.

5146.jpg