Spel- och filmteknik bakom modell av Göteborg. En stor 3D-modell över framtidens Göteborg drar till sig mest intresse i stadens paviljong i Frihamnen. Modellen är så icke-digital den kan bli, men har tagits fram med teknik från spel- och filmbranschen.

– Här kan göteborgarna med egna ögon se hur till exempel Frihamnen kommer att gestalta sig i framtiden, säger Eric Jeansson, geodata-strateg på stadsbyggnadskontoret.

Han höll ett föredrag i ämnet i onsdags, i Göteborgs Stads paviljong i Frihamnen, som nu tar emot en jämn ström besökare. Och trots att det finns flera videoskärmar i tältet, är det den stora fysiska modellen i mitten som lockar de flesta.

Rött och gult
Modellen visar centrala Göteborg år 2035, alltså om 20 år. Massor av röda byggnader visar hur mycket nytt som ska byggas, det gula visar den nya Västlänken och det gröna visar nya parker och grönområden.

Men modellen är alltså byggd med digital teknik, hämtad från film- och dataspelsbranschen.

– När vi arbetar med modellering och visualisering av till exempel Centrala älvstaden, använder vi enbart digitala verktyg, främst ett som heter City Engine. Där bygger vi allt digitalt, från minsta detalj till stora ytor, berättar Eric Jeansson.

Jobbigt i början
City Engine är inte som traditionell datadesign, CAD, där man ritar linjer i datorn, utan här skriver man programkod.

– Det kan låta jobbigt – och det är det i början, säger Eric Jeansson.

– Men koden går att återanvända hur mycket som helst, så här modellerar vi en gata eller byggnad i detalj och kan sedan ”rulla ut” den på ett stort område. Vi kan ändra karaktären på byggnaderna, förse dem med olika tak, texturer eller former.

Virtuella promenader
– En väldigt flexibel och bra teknik när man vill skapa stora projekt.

Slutresultatet kan bli ”hur realistiskt som helst”, enligt Eric Jeansson:

– Om man jobbar vidare med visualiseringen, som man gör i filmbranschen, ser det mycket verkligt ut. Vi kommer att jobba vidare med detta i höst, snart kommer vi till och med att kunna röra oss virtuellt inne i den framtida miljön, säger Eric Jeansson.

7B9C.jpg

Göteborg visas också i 3D-verktyget Min stad.