Här kommer tusentals bo och arbeta. Frihamnsområdet utgör för många göteborgare en vit fläck dit man sällan eller aldrig haft några ärenden. Sakta men säkert håller förutsättningarna nu på att skifta. Redan i år kan de första förändringarna skönjas.

Ett bad, en park, tusentals bostäder och arbetsplatser – Frihamnsområdet på Norra Älvstranden står inför stora och omvälvande förändringar som kommer att sträcka sig över mer än två decennier, men redan under 2014 ska de göteborgare som tittar över till den gamla frihamnen få sin belöning.

Program följs av samråd
– Just nu håller vi på att ta fram ett program som ska vara klart i maj för att sedan gå ut på samråd. I höst påbörjas den första detaljplanen, säger Mia Edström som parallellt måste förhålla sig till såväl ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

Planen är att det jubileumsåret 2021 ska finnas 1000 bostäder i frihamnen, och att 1000 personer ska jobba i området. 2035 är motsvarande siffror 7000 bostäder och 15 000 arbetande.

Som lekman är det förstås svårt att tänka sig över 20 år framåt i tiden, men 2021 är kanske lite mer greppbart.

– Då ska det finnas en jubileumspark. En arkitekttävling om parken kommer att utlysas under 2014 så det går ännu inte att beskriva området i detalj, säger Mia Edström.

Jubileumsparken kommer att ingå i den nya stadsparken, medan andra partier blir temporära och bara finns i samband med jubileumsfirandet.

Kommer man som besökare i området kunna märka att något händer redan 2014?
– Ja, under året ska man bland annat kunna få vara med och prova olika badkulturer. En del av den satsningen kommer senare att permanentas, säger Mia Edström och antyder att det kan dyka upp fler aktiviteter under sommaren och hösten.

– Tanken är att det ska hända något nytt varje år.

Eftersom Frihamnen av de flesta nog fortfarande upplevs som lite otillgänglig vill man också underlätta för göteborgarna att ta sig till det vidsträckta området där den nya stadsdelen växer fram.

Stråken som leder till Frihamnen ska förtydligas och en tillfällig busshållplats är planerad till i år.

Magasinen kan berätta om historien
Även om Frihamnsområdet står inför omfattande förändringar är Mia Edström och hennes kollegor angelägna om att ta vara på de så kallade kulturbärare som knyter an till hamnens historia.

– Det finns tankar om att bevara åtminstone kajskjul 107 och kajskjul 113, och kanske även något av magasinen som kan berätta om historien, säger hon.

Den som vill följa Frihamnens förvandling fram till 2035 gör alltså klokt i att planera för ett besök redan i år eller sommar – och gärna låta kameran följa med. När området 2035 hyser 15 000 göteborgare, och lika många har sin arbetsplats i den gamla frihamnen – då kan det vara roligt att plocka fram bilderna och minnas hur det en gång såg ut.