Stor familjedag 17 september. Gå en promenad från Operan längs Gullbergsstrand till Marieholm och bort till Gamlestadstorget. På vägen kan du med egna ögon se var och hur stan ska växa och utvecklas. Det kommer också att gå gratisbussar längs vägen.

Program: Följ med till framtidens Göteborg

Lördagen 17 september kan du gå en snitslad bana och ta del av en hel massa information kring de stora trafikprojekten: nya Hisingsbron, Västlänken, nedsänkningen och överdäckningen av Götaleden (E45) och Marieholmstunneln. För den som inte kan eller orkar gå hela vägen går speciella bussar. Det kommer gå en buss från hållplats Lilla Bommen till Vassgatan mellan kl 11-15 utmed linje 59 sträckning.

Lättare att förstå hur allt hänger ihop
Det är bland annat Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som arrangerar en familjedag för att göra de stora byggprojekten som stundar i stan mer begripliga. Arbetet med Marieholmstunneln är redan igång. 2017-2018 inleds övriga stora arbeten. Därefter står bostadsbyggandet på tur.

Om 20 år ska cirka 19 000 människor bo i området kring Centralstationen och Gullbergsvass, som på sikt ska bindas samman med Gamlestaden. Här kommer också att finnas runt 44 000 arbetsplatser.

– Vi tror att det blir lättare att förstå hur allt hänger ihop om man själv kan gå omkring i området och bilda sig en uppfattning. Därför vill vi bjuda in till den här dagen, säger Susanna Lauritzen på stadsledningskontoret.

Ta en titt på de stora maskinerna vid tunnelbygget
Längs vägen kan alla ta del av information och skisser över den planerade stadsutvecklingen. Politiker och tjänstemän kommer att vara på plats. Du kan också träffa arkeologer och framme vid Marieholmstunneln, där arbetet för fullt pågår med att gräva en ny biltunnel under älven, är barnen välkomna att titta lite extra på de stora maskinerna.