En stadsdel full av möjligheter. Tio minuter till city, närhet till vatten, mångkulturell befolkning och industrihistoriska byggnader. Kvaliteter som gör Gamlestaden till en stadsdel med potential. Och planerna för framtiden är stora – knutpunkt för kollektivtrafik, täta stadskvarter och ett 30 000 kvadratmeter stort köpcenter.

Det gigantiska omvandlingsprojektet Gamlestaden är redan i full gång och det tar många år att fullfölja alla planer. Men effekterna av förändringarna kommer redan i närtid:

– Om bara några år ökar stadslivet. Det genererar mer folk som i sin tur ökar stadslivet ytterligare. Det är så en plats blir attraktiv, säger stadsarkitekten Björn Siesjö.

Jämfört med många andra städer är Göteborg en gles stad, både Stockholm och Malmö är tätare.

3A24.jpg
– Vi har slösat med marken i många år, det finns stora markparkeringar överallt. Varje bil motsvarar en lägenhet i en normaltät stad, säger Björn Siesjö.

Glesheten märks tydligt i Gamlestaden. Idag är stadsdelen starkt präglad av 1960-talets trafiklösningar – stora vägbroar, rejält tilltagna parkeringsytor och tåg som dundrar förbi med farligt gods.

Enligt Björn Siesjö är Gamlestaden en av de mer lovande stadsdelarna.

Har kvaliteter att bygga vidare på
– Full av möjligheter; centralt läge, närhet till vatten och industrihistorisk bebyggelse. Nu står vi inför arbetet med att fylla möjligheterna med innehåll och skapa en tät stadsbebyggelse som kopplas ihop med övriga stan, säger han.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg, med rester av 1500-talsstaden Nya Lödöse under marken. Förnyelsen sträcker sig från Gamlestadstorget och Gamlestadens fabriker till SKF och fortsätter öster om Bellevue till Kvibergs ängar och idrottsområdet vid Kvibergs kaserner. På sikt ska även slakthusområdet vid Marieholm förnyas.

Gamlestadstorget är själva navet där en av stadens fem strategiska knutpunkter för kollektivtrafik håller på att byggas.

1958.jpg
Just nu pågår etapp ett – knutpunkten och så småningom dess närområde. Här kombineras lokal och regional kollektivtrafik med täta stadskvarter. På gångavstånd från resecentrumet kommer det finnas kontor, butiker, hotell och 600 bostäder.

Mitt i stan om 20 år
I etapp två rivs viadukten och de östra delarna närmast landshövdingehusen får ny bebyggelse. För att minska biltrafiken byggs en tunnel från Artillerigatan ut till leden.

– Om 20 år går lika mycket kollektivtrafik förbi Gamlestadstorget som vid Centralstationen och Nils Ericson-platsen tillsammans. Då kommer Gamlestaden vara mitt i stan, säger Björn Siesjö.

På andra sidan Säveån är asfaltsytorna vid Gamlestadens fabriker en tillgång: de är perfekta ytor för förtätning. Mellan 200 och 300 bostäder planeras när den 70 000 kvadratmeter stora ytan ska omvandlas till stadskvarter. Inslagen av industrihistoria ger området karaktär, grönska och kajstråk höjer attraktivitetsgraden ytterligare.

Tanken är att området ska bli Gamlestadens framsida som öppnar upp både mot centrala stan och Bagaregården med gång- och cykelstråk.

– En fantastisk plats. Kom tillbaka om 20 år, då är det här en pärla i stan, säger Björn Siesjö.

Nya Kulan blir köpcenter
De gamla byggnaderna på SKF:s område är man också rädd om. De ska bevaras och kompletteras med nya hus. Även här är blandad stadsbebyggelse idealet; kontor, butiker, service och kultur blandat med ungefär 300 nya bostäder. Det ska också finnas plats för 30 000 kvadratmeter shoppingyta i gamla industriområdet Nya Kulan. Ett köpcentrum i Allums storlek – fast i betydligt mer unik miljö.

På andra sidan Artillerigatan planeras närmare 300 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna, liksom en ny förskola med 5 avdelningar.

Öster om Bellevue har bostadsbyggandet redan satt igång, där handlar det om sammanlagt 750 nya lägenheter.

Utmaning för planerare
Men även om förutsättningarna på många sätt är goda är Gamlestaden svår ur planeringssynpunkt. Bostäderna får inte ligga för nära järnvägen och man måste också klara riktlinjerna för buller.

– Vid Gamlestadens fabriker har vi löst det genom att bygga kontor och hotell som en skärm mot järnvägen, säger Björn Siesjö.

Arbetet med den nya knutpunkten är också en utmaning.

– Det har en tajt tidplan som vi inte kan avvika från. Det måste vara bibehållen trafik under hela tiden, vilket bland annat innebär att spårvägen måste flyttas flera gånger.

4AA0.jpg

Vy över området sett från väster med Kortedala, Bergsjön och Utby längst upp i bilden. Idébild framtagen över Gamlestaden och dess förnyelseområden.