Högt tryck på anmälan. Onsdag den 23 november bjuds allmänheten in till sopplunch på Älvrummet för att få veta mer om bygg- och planeringsarbetet för Gamlestaden. Eftersom platserna snabbt brukar fyllas uppmuntras intresserade att anmäla sig så fort som möjligt.

Under sopplunchen berättar representanter från Göteborgs Stad om hur området är tänkt att se ut och fungera. Bland annat kommer SKF:s gamla industrilokaler att bli ett nytt handelscentrum och längs Säveån byggs bostäder och grönområden. Tanken är att skapa en tät och dynamisk blandstad med ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service.

Utöver sopplunchen finns också ett mindre antal platser där det i mån av plats finns möjlighet att enbart komma in och lyssna. Sopplunchen ”Gamlestaden – på väg in i framtiden” startar klockan 11.45.