Diskret markör för historisk mark. Hör du till dem som tittar i marken för att undvika att gå på en A-brunn? I Gamlestaden kommer detta snart inte vara något problem längre. Här ersätts de gamla A-brunnslocken med specialutformade brunnslock prydda med Nya Lödöses sigill. Ett sätt att föra in den urgamla staden som en gång låg här i den nya moderna stadsdel som nu växer fram.

– Jag hoppas att brunnslocken skall lysa upp novembermörkret för den som går med näsan mot marken en regnig dag, säger Mattias Westblom, stadsbyggnadskontorets projektledare för stadsutvecklingen i Gamlestaden

– Och att de skall väcka nyfikenhet på områdets historia. Det blir en ovanligt konkret påminnelse om dåtiden mitt i det hypermoderna område Gamlestaden håller på att bli.

Unika historiska värden att ta tillvara
Gamlestaden står inför en enorm utveckling bara de närmaste åren. Vid kollektivtrafikknutpunkten Gamlestadstorget byggs vad som skall bli en 17 våningar hög byggnad som bland annat hyser ett nytt resecentrum.

Samtidigt planerar Göteborgs stad för ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser och handel. 2035 räknar man med att antalet invånare i stadsdelen skall ha fördubblats.

Västsveriges största stadsarkeologiska utgrävning

Att omvandla en stadsdel i grunden så som nu görs med Gamlestaden kräver en hel del planering. Det handlar inte bara om hur gatunätet skall gå eller hur höga husen får vara. Känslan som förmedlas bland kvarteren är minst lika viktig.

I Gamlestaden finns också unika historiska värden att ta tillvara eftersom det var här staden – Nya Lödöse – grundades på 1400-talet.

Västsveriges största stadsarkeologiska utgrävning
Innan arbetet med Nya Gamlestaden kunde börja grävdes den gamla staden fram. Under 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin genomförts i Västsverige.

Utgrävningarna pågår fortfarande sida vid sida med nybyggnationen. Och den har gett de som ska utforma den nya stadsdelen många idéer att välja bland. I arbetet med att mejsla fram de nya kvarteren ingår experter från flera av Göteborgs Stads förvaltningar.

– Vi pratade mycket om hur det som grävts fram i samband med den arkeologiska utgrävningen skulle kunna användas. Vi ville få med arvet från Nya Lödöse, säger Mattias Westblom .

Några brunnslock är redan på plats
Problemet var bara att till exempel de uråldriga stockar som kom i dagen under utgrävningarna var välbevarade just för att de legat orörda i Göteborgsleran i hundratals år. De skulle inte stå sig lika väl framtagna i ljuset. Istället riktades blickarna mot den gamla stadens sigill. Runt och kraftigt utmejslat var det som gjort att sätta på brunnslocken i den nya stadsdelen.

Några har redan kommit på plats. Men sammanlagt har trafikkontoret beställt uppemot 100 stycken som skall placeras ut efterhand, bara inom det område där Nya Lödöse låg. Som en diskret markör att du nu kommit in på historisk mark.