"Hoppas på ömsesidigt utbyte" En delegation från Georgiens huvudstad Tbilisi har besökt Göteborg för att lära sig mer om hur barn och unga kan bli mer delaktiga i stadens utveckling. Och förhoppningsvis också ge göteborgska tjänstemän nya insikter. ”Vi hoppas på ett ömsesidigt utbyte”, säger Lars Jonsson, arkitekturkonsulent på kulturförvaltningen.

De georgiska tjänstepersonerna går en utbildning genom det svenska biståndsorganet Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD. Utbildningen fokuserar på två områden – medborgardialoger och processen att ta fram nya översiktsplaner.

Fokus på delaktighet
– Deltagarna från Tbilisi har sökt vår utbildning med två olika projekt. Det ena teamet vill lära sig mer om hur man arbetar med medborgardialoger. De upplever starkt att medborgarna inte förstår deras arbete, och inte heller känner sig delaktiga. Det andra teamet arbetar med stadsplanering och Tbilisis nya översiktsplan, säger Astrid Nunez på ICLD.

Under sitt Göteborgsbesök besökte gruppen som arbetar med medborgardialog Västra Göteborg där stadsdelen berättade om bland annat sina dialoger med unga i utsatta områden i stadsdelen samt möten mellan ensamstående föräldrar och pensionärer.

– En av besökarna från Tbilisi uttryckte att hon var speciellt imponerad av att kommunen tar ett socialt ansvar för medborgare, i detta fall föräldrar och pensionärer, säger Astrid Nunez.
Stadsplaneringsgruppen fick ta del av ett axplock av olika sätt som Göteborgs Stad arbetar med att göra medborgarna delaktiga i främst stadsplaneringsfrågor. Till exempel hur staden engagerat arkitekter, designers och konstnärer med särskild kunskap om hur man gör barn och unga mer delaktiga i stadsutvecklingsprocesser. Lars Jonsson, arkitekturkonsulent på kulturförvaltningen, var en av dem som höll i programmet från Göteborgs Stads sida.

Likheter och skillnader
– Den röda tråden är hur vi arbetar med kultur som en möjliggörare i demokrati- och stadsutvecklingsfrågor för att ge barn, unga och andra röstsvaga grupper möjlighet att påverka. Om vi ska engagera dem räcker det inte att bara dela ut ett formulär. Vi måste ge dem chansen att få upp ögonen och få tillräckligt med kunskap, tid och verktyg för att berätta vad de tänker, säger han.

En gemensam nämnare mellan Göteborg och Tbilisi är att båda städerna i en snar fram tid kommer att ta fram nya översiktplaner.

– Våra städer har väldigt olika förutsättningar men också mycket gemensamt. Tbilisi är liksom Göteborg byggt kring en älv, och de har liksom vi problem med stora vägar som stänger av kontakten mot vattnet längs ständerna. Jag är övertygad om att vi kan dra m ånga lärdomar av varandra, säger Lars Jonsson.

”Vi blir ifrågasatta”
På ett av seminarierna presenterades hur Göteborgs Stad i projektet Unga Älvstaden lät tolv skolklasser i tio stadsdelar vara med och lämna sina visioner om hur områdena runt Göta älv skulle utvecklas. Presentationen hölls av Bo Aronsson, som var projektledare för Vision Älvstaden, och också arbetat med ett tidigare långvarigt ICLD-utbyte som Göteborg har haft med den sydafrikanska kommunen Nelson Mandela Bay. Han ser ett stort värde i internationella utbyten med kommuner i andra länder.

– När vi exponerar vår stad för tjänstemän från en utomstående organisation, med andra förutsättningar, ser de sånt som vi är hemmablinda för. Vi blir ifrågasatta – varför gör vi som vi gör? Och kanske inser vi att vi fastnat i ett visst arbetssätt bara för att vi vant oss vid det, säger han.

Bo Aronsson menar att ett utifrånperspektiv också är nyttigt i stadens ordinarie verksamheter.

– Ofta sitter tjänstemännen fast i sina stuprör. I utbytet med Nelson Mandela Bay fick vi en arena där ledande tjänstemän från olika förvaltningar i staden kunde föra en diskussion på tvärs mot förvaltningsstrukturen, och det tycker jag Göteborgs Stad borde bli bättre på generellt, säger han.