Nytt arkitekturprogram för Göteborg. ”Hur ska morgondagens stad se ut?” är rubriken på de samtal om Göteborgs arkitekturprogram som Göteborgs Stad bjuder in till under april och maj. Samtalen hålls i Älvrummet, på Stadsbiblioteket och i Hammarkullens Folkets hus.

Youtube: Mer om Göteborgs arkitekturprogram

– När stora förändringar sker, behöver många viktiga frågor lyftas, och därför bjuder vi nu in till samtal. Vi vill veta vad göteborgarna tycker, säger stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer.

30 illustrerade teser är tänkta som diskussionsunderlag och arbetsmaterial för det kommande arkitekturprogrammet som kallas ARK/GBG. Teserna riktar sig till göteborgarna, de som bor, planerar, bygger och rör sig i Göteborg.

Behandlas av byggnadsnämnden i höst
– Göteborg håller just nu på att förändras väldigt mycket. Vi planerar och förbereder för att kunna bygga den nya staden i den gamla. Vi bygger ihop, förtätar och skapar en mer sammanhängande stad där det blir lättare att röra sig till fots eller till cykel. Det här kommer synas allt mer, vi börjar redan se byggkranar och pålkranar och det kommer bli fler, det kommer att fortsätta under ganska många år, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Den som inte har möjlighet att komma till samtalen kan skicka in synpunkter, både via formulär på Göteborgs stadsutvecklingssajt arkitekturprogram eller via e-post och brev.

De synpunkter som kommer in kommer att användas i det fortsatta arbetet med arkitekturprogrammet, ARK/GBG. Programmet ska behandlas i byggnadsnämnden i höst.