Konsulter får lämna anbud. Nu öppnar Göteborgs Stad för anbud på uppdraget att gestalta och utveckla Jubileumsparken i Frihamnen. I en internationell inbjudan välkomnas konsulter att lägga ett bud senast 9 mars.

Jubileumsparken har redan utrustas med en uppmärksammad bastu, sandstrand och rollerderbybana, nu är det dags att ta ett nytt viktigt steg i parkens utveckling.

Fram till den 9 mars kan nu konsulter som vill vara med och projektera parken lämna in sina anbud.

Förslagen ska presenteras på plats i parken
Onsdagen den 20 april planeras arbetet komma igång. Ett arbete som upphandlade konsulter delvis ska utföra i nära samarbete med en brukargrupp – deras gemensamma förslag kommer sedan i slutet av september att presenteras på plats i Jubileumsparken.

Jubileumsparkens första etapp, som omfattar cirka 30 000 kvadratmeter kring hamnbassängen, ska vara klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.