Vill ha in synpunkter för och emot. ”Sätt HISINGEN på Ramberget” löd ett medborgarförslag som kom in till Göteborgs Stad för två år sedan. Alltså en skylt som liknar Hollywood-skylten i Los Angeles. En Facebook-grupp bildades i mars förra året och fick snabbt många gillare. Nu kan alla intresserade lämna synpunkter på ett möte den 3 december.

Mycket av Göteborgs stadsutveckling de kommande åren kommer att ske på Hisingen, med många nya bostäder och stora projekt som Karlatornet, linbana över älven, Jubileumsparken och Hisingsbron.

Eftersom förslaget om skylten väckte så stort intresse hos allmänheten gjorde park- och naturförvaltningen en förstudie för att se över förutsättningarna för en skylt och om den på olika sätt skulle kunna bidra till stadsutvecklingen på Hisingen.

Har utrett andra placeringar
– Vi tycker att en Hisingenskylt är ett intressant medborgarförslag men vi har i vår utredning ännu inte tagit ställning till om en sådan skylt är lämplig och möjlig att bygga eller inte. Vi är bland annat lite tveksamma till om en placering på Ramberget är det bästa alternativet, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen som förvaltar Ramberget.

Park- och natur har därför utrett andra placeringar, till exempel Arödsberget, även kallat Telegrafberget, i Brunnsbo.

Berättar om förutsättningarna
På informationsmötet den 3 december berättar park- och naturförvaltningen om nuläget, förutsättningar för en eventuell skylt och vill också höra hur tankarna går hos de intresserade.

– Vi vill gärna ha in synpunkter och tankar om en Hisingenskylt, både från de som är positivt inställda och de som inte är det, säger Jakob Andreasson

Mötet hålls i Lundby stadsdelsförvaltnings lokaler på Wieselgrensgatan 11 A, klockan 18-20 den 3 december. Park- och naturförvaltningen bjuder på fika. Det går också att maila synpunkter till hisingenskylt@ponf.goteborg.se fram till 30 december.