Belönas för nygammal stadsplanering. Lukas Memborn på fastighetskontoret och Josefin Westerlund på stadsbyggnadskontoret vinner Yimbypriset 2017 för sitt arbete där de med gamla stadsplaner som inspiration utreder hur staden kan bebyggas i framtiden.

Yimbypriset, eller Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne som det fullständiga namnet lyder, delas sedan 2013 ut till personer som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg, och utse av medlemmarna i nätverket Yimby. Vinsten är ett diplom.

I projektet ”Göteborgs försvunna och framtida innerstad” Lukas Memborn och Josefin Westerlund inventerat arkiverade äldre stadsplaner över Göteborgs innerstad för att dra lärdomar inför framtida stadsutveckling. Vinsten motiveras bland annat så här:

”Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker de lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg.”

Nominerade till priset var också trafikkontoret, för sin medverkan i omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata, samt stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret för kvarteret Qvillestaden i Brämaregården.