Invigningsfest på lördag. Länsmanstorget ska bli trevligare att vistas på  både utvändigt och invändigt. Redan nu har utemiljön rustats upp och till sommaren kommer torgets köpcentrum få en uppfräschning. På lördag invigs det nya torget med fest för alla.

Länsmanstorget har länge varit i behov av en upprustning. För att ta reda på vad de boende i området saknar har man tagit hjälp av Bo Bra i Biskopsgården, som är en samverkan mellan olika fastighetsägare och Göteborgs Stad.

‒ Till oss vänder sig invånarna med önskemål om vad vi skulle kunna göra för dem för att få en tryggare och finare stadsdel, säger Carl Blixt, processledare för Bo Bra i Biskopsgården.

Omgöringen är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, GöteborgsLokaler och Svenska kyrkan. Trygg, vacker stad har rustat upp parkytan intill torget med sittplatser, belysning, träd och perennplanteringar. GöteborgsLokaler har bidragit med djurskulpturer och sittplatser i parken. De kommer även stå för omgöringen av köpcentret som ska genomföras under 2018.

”Hoppas alla vill vara med och inviga”
Svenska kyrkan har gjort iordning torget framför kyrkan med ny stensättning.

– Det är så roligt att känna att vi tillsammans skapar en bra miljö i stadsdelen och att de boende är så positiva. Vi hoppas att alla vill vara med och inviga vårt nya, fina torg, säger Hans Leander, distriktspräst i Länsmansgården.

Invigningsfesten börjar klockan 13 på lördag med invigningstal. Det blir även ponnyridning, korvgrillning och levande musik.