700 sökande till 14 platser. Nu i september börjar nya 14 traineer på programmet Framtidens samhällsbyggare. Där ska de under ett år fördjupa sina kunskaper i multifunktionella fastigheter och bli bättre på att driva projekt.

Det här är den femte omgången av traineeprogrammet, som drivs av Göteborgsregionen (GR) och Centrum för management i byggsektorn (CMB). Det är ett branschöverskridande program som ska främja samverkan och utveckling i samhällsbyggnadssektorn.

En central del av programmet är ett stadsutvecklings-case, som traineerna arbetar med under ett år för att därefter presentera sina resultat. Syftet är att belysa utmaningar inom stadsutveckling men också att utveckla traineernas förmåga att samarbeta och driva projekt. Söktrycket har varit stort – totalt var det 700 personer som sökte de 14 platserna.

– Det är glädjande med tanke på att det är högtryck i byggsektorn och att företagen drar och sliter i studenterna redan innan de har hunnit slutföra sina utbildningar, säger Lena Sjöstrand, GR:s projektledare för Framtidens Samhällsbyggare.
En av traineerna är Ebba Edlund, som arbetar som biträdande projektledare på fastighetskontoret.

– Jag ser fram emot att få möjligheten att träffa många kompetenta människor i branschen och få utbyta kunskap mellan oss. Det ska också bli intressant att få insikt i olika organisationers utmaningar säger hon.