Kraftig lutning kräver grundförstärkning. Det över hundra år gamla huset på Skeppsbron 4 lutar rejält och har stora sättningar. Nu ska det grundförstärkas och samtidigt rivs en flygelbyggnad och tak, fönster och fasader ses över.

För många är huset vid Skeppsbron 4 fortfarande förknippat med Sveriges första kinesiska restaurang som öppnade 1959, Kinesiska muren. Huset byggdes 1914, ägs av Higab och ska nu grundförstärkas och rustas upp av Veidekke Entreprenad AB.

– Det blir en spännande utmaning att då det är ett varierande bergdjup och lutningen är stor i vissa områden. Därför väljer man att slå in pålarna med hjälp av stag som är inborrade en halv meter in i berget. Vi räknar med att använda cirka 350 pålar, säger Christian Motter, projektledare på Higab.

Flygel rivs
I samband med grundförstärkningen rivs även den norra flygelbyggnaden. Så småningom kommer även tak, fönster och fasader kommer också att ses över.

Arbetet är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden som involverar ett antal aktörer inom Göteborgs Stad. Målet är att Skeppsbron så småningom ska bli en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv.