Medborgardialog bakom beslutet. Parkering under jord, bostäder i nybyggda hus och lika mycket ytor för idrott som det är i dag, men mer yta för evenemang. Så kan Heden komma att se ut i framtiden enligt det förslag som stadsbyggnadskontoret nu fått i uppdrag att arbeta vidare med.

Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad har fattat ett så kallat inriktningsbeslut om Hedens framtid. Det betyder att stadsbyggnadskontoret nu kan börja ta fram en detaljplan för området.

I det förslag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut ingår att Heden i framtiden skulle få 15 procent mer plats för aktiviteter och evenemang. När parkeringen flyttar under jord kan även hus med både bostäder och handel byggas mot Sten Sturegatan och Parkgatan.

Att Heden är en plats i göteborgarnas hjärta har varit uppenbart sedan diskussionerna om hur ett framtida Heden skulle kunna se ut påbörjades.

– Att Heden är en plats som alla göteborgare har en åsikt om är ingen nyhet. Den diskussion som uppstod efter att vi presenterade innehållet i inriktningsdokumentet var lika väntad som välkommen, säger Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Synpunkter har hämtats in
Dialogen med medborgarna har varit igång sedan 2008.

– Dessutom har vi haft möten med referensgrupper och träffat representanter för de olika aktörerna. Idrottsrörelsen och Gothia Cup har naturligtvis fått chans att prata om vad de tycker är viktigt med Heden, säger Birgitta Lööf.

Mycket arbete återstår dock innan planerna kan bli verklighet och göteborgarna kommer få många tillfällen att tycka till längs med resans gång. Tidigast hösten 2016 räknar man med att ha ett så pass färdigt förslag att det kan ställas ut för samråd.