Öppet hus utanför Universeum 20 till 24 maj. Om drygt 10 år kommer Korsvägen att vara en än viktigare knutpunkt i och med tågtunneln Västlänken. Det innebär att platsen behöver byggas om, vilket öppnar nya möjligheter. Nu vill Göteborgs Stads stadsplanerare prata om Korsvägens framtid med dem som vet bäst.

– Man får alltid ut mycket av att prata med folk. Även om man försöker tänka till kring alla möjliga situationer så är det alltid människorna som använder platserna som vet bäst, säger Andrea Hulting Gustafson, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Hon kommer tillsammans med sina kollegor att finnas på plats i en bod utanför Universeum 20-24 maj. De hoppas att många ska vilja stanna och prata: Om hur man använder platsen, vad som funkar bra eller dåligt, vad som borde finnas där i framtiden.

Alla får rita
Som en hjälp att konkretisera idéerna finns uppkopierade flygfotografier över Korsvägen, där det som idag ligger i mitten av platsen är bortsuddat.

– Vi har försökt göra en tom bild som folk får fylla i själva. Det kan till exempel handla om vilka stråk som är viktiga. Eller om man tycker att det ska byggas något på platsen och i så fall vad.

Under veckan kommer det vara bildvisningar och korta föredrag – både om platsens historia och dess framtid. Bland annat finns möjlighet att höra mer om hur Korsvägen påverkas av Västlänken, där Korsvägen blir en viktig station på framtida pendeltågsträckor mot bland annat Landvetter, Borås och Kungsbacka.

– Korsvägen kommer bli en viktig entrépunkt från regionens västra delar. Därmed blir det en ännu mer utvecklad bytespunkt än idag, med ännu fler spårvagnar och bussar.

Vill prata om Näckrosdammen
En fråga som stadsplanerarna gärna vill prata om är hur Korsvägens kopplingar till omgivningen ska hanteras. Inte mindre än fem olika vägar möts där, och Götaplatsen och Renströmska parken finns alldeles i närheten.

– Vill man till exempel betona kopplingen mellan Renströmska parken vid Näckrosdammen och Korsvägen? Eller är det bra att det ligger som en tyst enklav bortanför? Det är sådant vi är nyfikna att höra vad folk tycker om.

Andrea Hulting Gustafson menar att det finns en tvetydighet i Korsvägen. Idag är det framförallt en trafikplats. Samtidigt ligger Svenska Mässan, Liseberg och välbesökta museer alldeles i närheten, som besöks av människor från hela landet.

– Kan Korsvägen bli något mer än bara en trafikplats som den är idag? Ska man göra den mer stadsmässig? Och vad innebär det i så fall? Det är många stora frågor!