Minecraft-utmaning för de yngre. Vill du lära dig mer om vår historiska, nutida och framtida stad? Då är det läge att gå till Stadsbiblioteket och fördjupa dig i en ny utställning om stadsutveckling.

På utställningen som öppnar den 18 maj, finns det filmer, kartor, virtuella promenader och modeller som visar olika stadsutvecklingsprojekt. Dessutom kommer det att vid olika tillfällen vara möjligt att lyssna på föredrag och samtal mellan politiker och tjänstemän. Utställningen riktar sig till alla göteborgare, men med lite extra fokus på barn och ungdomar.

– Genom utställningen Hela Göteborg vill vi berätta om hur och varför staden växer, hur vi arbetar för en jämlik och hållbar stadsutveckling, visa upp vad som är på gång och sätta det i ett större sammanhang, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör.

Lämna egna förslag
Föredrag och samtal kommer att föras bland annat om Centralenområdet, Opaltorget, Frihamnen och Linbanan. Men det kommer också att erbjudas seminarier med historiska tillbakablickar och kring olika teman som den gröna staden, mobilitet och jämlik stad.

För de yngre arrangeras en Minecraft-utmaning. Dessutom visar man upp de olika digitala verktygen som finns inom stadsutveckling där det går att lämna egna förslag.