Planerna blir alltmer konkreta. Från Järntorget till Lindholmen på fyra minuter, i en gondol 70 meter över vattenytan. Trafikkontoret har kommit långt i planeringen för en linbana över älven. Om kommunpolitiker och statliga Trafikverket beslutar att finansiera projektet kan linbanan stå färdig om sex år.

Göteborg 2021: Provåk Jubileumslinbanan

Kan linbana verkligen fungera som ett effektivt färdmedel för kollektivtrafik? Det var temat för ett seminarium i Göteborgs Stads paviljong under Volvo Ocean Race-evenemanget i Frihamnen.

Per Bergström Jonsson, trafikkontoret, berättar att han och hans kollegor först var tveksamma till idén, som kom fram i medborgardialogen inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– Det var inget vi hade tänkt på tidigare. Men nu när vi har funderat vidare ser vi att det kan fungera bra.

Utredning visar många fördelar
23FE.jpg
Förslaget om en linbana började utredas 2014, som en flera möjliga satsningar inför jubiléet. Per Bergström Jonsson och hans kollegor har sedan dess tittat närmare på en rad olika faktorer: Vilka sträckor som skulle passa bra att trafikera med linbana, samt hur den kan byggas, finansieras och drivas.

Utifrån vad de sett är de väldigt positiva.

– Min bedömning är att vi kommer ha minst en linbana i Göteborg innan 2021, säger Per Bergström Jonsson.
Jämfört med att bygga bro eller tunnel är en linbana ett billigt sätt att skapa en förbindelse över älven. Energiförbrukningen är låg, liksom driftskostnaden. Det går dessutom ganska fort att bygga en linbana – Per Borgström Jonsson räknar med att det kan gå på 1,5 år.

362.jpg
– Man kan bygga stolparna överallt samtidigt, och sedan spänner man upp linan. Annan trafik störs också förhållandevis lite under byggtiden.

Avgångar varje minut
Varje gondol beräknas rymma cirka 25 personer, alltså betydligt färre än en spårvagn. Å andra sidan kan avgångarna bli betydligt tätare.

– Det kan bli en turtäthet på en minut. Då behöver man inte riktigt känna att man har ”missat en gondol”, för det kommer strax en till.

Utredningen visar på sex olika tänkbara linjer. Högst på prioriteringslistan är en linbana från norra Masthugget via Lindholmen till Wieselgrensplatsen. Per Bergström Jonsson tror att det skulle bli en bra ersättning för den cykel- och gångbro som tidigare planerades, men som fick nej i mark- och miljödomstolen.

64B6_2.jpg
– Man kan ta med cyklar in i gondolen, och det skulle också fungera bra för rullstolsburna och personer med barnvagn.

Stort intresse från kommersiella aktörer
En linbana över älven beräknas kosta 300-400 miljoner kronor att bygga. Per Bergström Jonsson berättar att han har blivit uppvaktad av flera kommersiella aktörer som är intresserade av att bygga och driva den. Men han tror att det är viktigt att planeringen görs av offentliga aktörer. På så sätt kan linbanelinjen bli väl integrerad med övrig kollektivtrafik och göras tillgänglig till priser som alla göteborgare kan ha råd med.

Om alla delar faller på plats skulle bygget kunna börja 2018, tror Per Bergström Jonsson. Då krävs att politikerna i kommunfullmäktige godkänner förslaget och att statliga Trafikverket vill vara med och finansiera bygget.

Det finns också några ytterligare frågetecken som behöver klaras ut. Det handlar bland annat om vem som ska bygga respektive driva linbanan och om hur passagerarna ska evakueras om det blir stopp på linbanan.

6740.jpg