Tillträder 5 september. Magnus Sigfusson har utsetts till direktör för stadsutveckling vid stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Han kommer närmast från fastighetskontoret där han varit förvaltningsdirektör.

– Magnus har en gedigen erfarenhet inom området stadsutveckling och stor kunskap om stadens verksamheter och de utmaningar som vi står inför, säger stadsdirektör Eva Hessman

Magnus Sigfusson är arkitekt och har sedan 1999 arbetat med bygglovs- och planärenden, och även varit tillförordnad stadsbyggnadsdirektör. Han tillträder sin nya tjänst den 5 september.