Se filmen från sopplunchen i Älvrummet. Det var helt fullt i Älvrummet när representanter från Göteborgs Stad på onsdagsförmiddagen gav en lägesrapport om projektet Skeppsbron och Lindholmshamnen. De som inte fick plats kan nu se en film från informationsträffen på Älvrummets hemsida.

Sopplunch 9 november: Lägesrapport Skeppsbron och Lindholmshamnen

Projektläget presenterades under en sopplunch och när möjligheten att föranmäla sig lades ut för ungefär en vecka sedan tog platserna slut på bara några timmar. Det stora intresset för vad som händer i staden och i synnerhet i centrum är särskilt tydligt när det gäller just Skeppsbron.

I den framväxande Älvstaden planeras 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser, vilket innebär att centrala Göteborg växer till dubbel storlek. Där ingår planerna för Skeppsbron och Lindholmshamnen och hur den delen av projektet går var fokus för informationen.

Alla informationsträffar som hålls i Älvrummet filmas och finns att se via hemsidan – se länken nedan.