Tusen arbetsplatser och lika många bostäder. Den 8 september börjar Göteborgs Stad markanvisningsprocessen för Frihamnen. Målet är en tät, levande, grön och vattennära blandstad. Första etappen innebär att tusen bostäder och delar av en Jubileumspark ska byggas fram till 2021.

– Vi ska bygga en stad med en större täthet och blandning än vi tidigare sett. Det ställer krav på nya innovativa lösningar och ett väl sammansatt team av aktörer, säger projektchef Hanna Areslätt på Älvstranden utveckling AB.

Att förvandla det en kvadratkilometer stora Frihamnsområdet är en lång process. 2035 ska det finnas 15 000 boende och lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen som bygger ihop Göteborgs kärna över älven.

Fokus på hyresrätter
Målet är att hälften av de bostäder som produceras ska vara hyresrätter, och i de första etapperna kommer man fokusera på just den upplåtelseformen.

– Där har vi dessutom en ambitiös målbild för prisnivåerna. För en fjärdedel av hyresrätterna har vi som mål att nå ner till 1000 kronor per kvadratmeter och år – och det kräver både nya affärsmodeller och samarbetspartners som vill och vågar pröva nya vägar, säger Hanna Areslätt.

I mitten av oktober ska alla ansökningshandlingar vara inlämnade och i november meddelas tilldelningsbesluten. Före årsskiftet ska konsortiet för första etappen vara bildat.