Byggaktörer bjuds in. Markanvisningen har öppnat för Skeppsbron, och nu bjuder Älvstranden utveckling in byggaktörer som får visa hur de vill bygga där. Bland dem kommer ett antal väljas ut som får bygga hus i det nya området.

– Vi har förstått att intresset att vara med är stort och det är fantastiskt kul. När vi bjöd in intressenter till ett informationsmöte i maj blev det genast fullsatt. Nu hoppas vi att alla som ansöker är medvetna om vilken hög ambitionsnivå vi har med området, säger Rune Arnesen, projektchef på Älvstranden utveckling.

– Vi räknar med att få in 10-20 seriösa intressenter, men det kan bli fler eftersom Skeppsbron är en så intressant plats i staden, säger Rune Arnesen.

250-300 lägenheter
I markanvisningen ingår cirka 27 000 kvadratmeter byggrätter och det som ska byggas är bostadsrätter. Bostäderna kommer att börja byggas tidigast 2019-20, ett till två år efter att man påbörjat bygget av kajgaraget.

– Det blir mellan 250 och 300 lägenheter, beroende på hur stort man väljer att bygga dem, säger Rune Arnesen.

Målet med Skeppsbron är att skapa ”göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven”. En vision som ska förverkligas genom att staden möter vattnet. Tanken är att Skeppsbron ska vara ett levande stycke innerstad där alla ska känna tillhörighet och trygghet.

3B62_2.jpg

Illustration: Vilborg arkitekter