Ska ingå i nationell guide. Masthuggskajen är en av tolv piloter i Sverige som ingår i projektet Citylab action. Målet är att dela erfarenheter av hållbar stadsutveckling och på sikt skapa bättre byggnader och miljöer för de som bor och verkar i staden.

Hållbarhet ska genomsyra arbetet med Masthuggskajen från detaljplan till byggande och leva vidare också när allt är klart och området tagits i bruk. Dessutom ska hela stadsdelen hållbarhetscertifieras.

I programmet Citylab action, som leds av organisationen Sweden green building council, ingår tolv projekt i Sverige. Målet är att dela erfarenheter kring hållbar stadsutveckling, och de medverkande projekten får också stöd av experter på olika områden.

– Det är ett ambitiöst beslut att vara en del av detta arbete, men det är nödvändigt att våga vara djärva för att vi ska lyckas förverkliga de ambitioner vi har för Masthuggskajen och för att möta de stora utmaningar som staden står inför med segregation, klimatförändringar och förändrad ekonomi, säger Adelina Lundell, processledare social hållbarhet på Älvstranden utveckling.