Arkitektteam bjuds in. Att Göteborgs Stad planerar att bygga en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen känner nog de flesta göteborgare till. Men hur ska den se ut? Nu börjar en arkitekttävling om utformningen av stationer, gondoler och torn.

Staden vill ha en väl gestaltad, genomförbar och utvecklingsbar design för Göteborgs kommande linbaneanläggning. Därför bjuder nu trafikkontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter in till en tävling. Arkitektteamen som deltar har bland annat i uppdrag att ta fram en tydlig visuell identitet för banan, ska tillföra en ny dimension i stadsmiljön.

Beräknad byggstart 2019

Linbanan ska gå mellan Järntorget på södra älvstranden och Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen, med stationer på Lindholmen och vid Västra Ramberget. Den kommer att bäras upp av sex stycken 70 till 100 meter höga torn, som kommer bli ett påtagligt inslag i stadens siluett.

Det vinnande tävlingsbidraget koras i oktober, och bygget av linbanan beräknas starta 2019.