Öppet hus i Älvrummet den 11 juni. Från ödsliga ytor till tätbefolkade innerstadskvarter intill en grönskande park vid vattnet. Det är målet för de närmsta 20 årens utbyggnad av Frihamnen. Nu ska programförslaget för förvandlingen ut på samråd och göteborgarna är välkomna att tycka till.

Stadskärnan ska växa över älven och Frihamnen och delar av Ringön blir en del av den täta innerstaden med bostäder, arbetsplatser, service, parker och kollektivtrafik.

Målet är att runt 15 000 personer bor och ännu fler arbetar i området år 2040.

Ett programförslag har tagits fram och under hela sommaren kan göteborgarna ta del av arbetet i samrådsutställningen som visas på flera ställen runt om i stan.

Utställning till den 9 september
Några av grundtankarna är att knyta samman stadens norra och södra delar och driva på en hållbar stadsutveckling i Frihamnen. Man vill också göra vattnet och kajerna tillgängliga och bevara kulturbärande delar som knyter an till hamnens historia.

Onsdagen den 11 juni mellan 14 och 19 är det öppet hus om Frihamnen i Älvrummet där man också kan se samrådsutställningen. Göteborgs Stad är på plats och berättar om programmet 11.45 (föranmälning krävs) och 17.30.

Utställningen visas fram till 9 september. Förutom i Älvrummet kan man se den på Stadsbyggnadskontoret, Lundby medborgarkontor och i Frihamnen.