Hallå där, Peter Trygg, projektansvarig på Göteborg Energi, som ansvarat för rivningen av gasklockan. Nu har det gått några veckor sedan arbetet avslutades, vad har hänt sedan dess? Hallå där, Peter Trygg, projektansvarig på Göteborg Energi, som ansvarat för rivningen av gasklockan. Nu har det gått några veckor sedan arbetet avslutades, vad har hänt sedan dess?

– Klockan är riven, marken är utjämnad och entreprenören har avvecklat sig från området. Så vad händer nu med gasklockans tomt?– Vi för diskussioner med Västtrafik om en bussdepå på fastigheten. Målet är att få avtalet klart till sommaren och sedan kommer det ju ta lite tid innan bussdepån är klar. De har behov av en central bussdepå eftersom de har tvingats flytta på sig på grund av Västlänken och Västsvenska paketet. Så de kommer ta över ungefär hälften av marken.Vad händer med den andra halvan?– Där är redan Trafikverket på plats på 10 000 kvadratmeter, det vill säga den andra hälften. De kommer disponera marken till 2022, sedan får vi se vad som händer. Att de skulle använda en del av marken har varit aktuellt ända sedan vi förnyade rivningsansökan år 2012. Både Västtrafik och Trafikverket behövde mark, så det har funnits med i planen hela vägen.Ni har även lagt ut en film som visar hur gasklockan rivs. Varför valde ni att göra den?– Rivningen väckte ett väldigt stort intresse under många år och vi tänkte att vi på något sätt ville visa hur det gått till och dokumentera det för eftervärlden. Har ni gjort någon annan form av dokumentation?– Vi har självklart mycket dokumentation kring byggnaden och dess historia i våra arkiv. En del finns samlat på vår hemsida att ta del av. Det har också funnits ett stort intresse bland konstnärer, fotografer och andra att dokumentera gasklockan. Till exempel skapade några ljudkonstnärer ett konstverk där gasklockans speciella akustik reproducerades i en utställning.