Mer kollektivtrafik, färre bilar. Korsvägen har varit en knutpunkt för göteborgarna ända sedan 1600-talet. Med bygget av Västlänken förändras platsen än en gång för att möta framtidens behov mer kollektivtrafik och mindre biltrafik.

Läs också: Öppet hus om Korsvägen-området – tisdag 1 mars [2016-02-29]

Den senaste större ombyggnaden av Korsvägen var klar 2001. Då lades fokus på fotgängare, cyklister och dem som reser kollektivt. Men i verkligheten blev det aldrig särskilt lätt för någon att navigera över Korsvägen. Under rusningstid är röran påtaglig.

En fortsättning på innerstaden
I och med Västlänken kommer en ny chans att göra om Korsvägen, dels som trafikplats och dels för att göra området trevligare för boende och besökare.

– Korsvägen ska bli en fortsättning på innerstaden och kommer att ha mindre biltrafik i framtiden, säger Lina Gudmundsson, trafikkontorets projektledare för Korsvägen.

Hon träffar Vårt Göteborg tillsammans med kollegan och planarkitekten Andrea Hulting Gustavsson för att förklara planerna med nya Korsvägen. Andrea Hulting Gustavsson arbetar med ett stadsutvecklingsprogram för Korsvägen-området samtidigt som det pågår ett arbete med nya detaljplaner.

Grävs upp i olika etapper under fem år
Under 2018 ska Trafikverket börja bygga tunneln för Västlänken. Området mellan Liseberg och backen mot Universitetsbiblioteket kommer att vara uppgrävt i olika etapper i ungefär fem år. Under byggtiden ska kollektivtrafik, bilar, gående och cyklister ledas fram i området vid sidan av de öppna schakten. Så fort schakten har lagts igen kan miljöerna ovan jord börja skapas.

Det handlar om en station med tre uppgångar; en mitt på Korsvägen, en på östra sidan (vid sluttningen mot Liseberg) och en nordväst om Korsvägen vid Olof Wijksgatan. Dessutom ska Västtrafik få en eller flera byggnader för bland annat biljettförsäljning och så ska det bli parkeringar och garage för cyklar.

– Det viktiga är att kollektivtrafiken fungerar och att cyklister och gående kan ta sig fram, säger Lina Gudmundsson.

Det ska vara lätt att röra sig över Korsvägen. Det är det inte i dag.

”Västlänken blir en katalysator för förändring”
En stor förändring blir att Örgrytevägen byggs om till stadsgata med trottoarer och cykelstråk. Målet är att minska biltrafiken för att skapa en behagligare innerstad för alla som rör sig i området.

– Behoven kommer att se annorlunda ut i framtiden och Västlänken blir en katalysator för förändring, säger Andrea Hulting Gustavsson.

– Till exempel rör sig många skolungdomar i området och både de och miljön tjänar på att biltrafiken minskar. Vår tanke är att färre bilar ska passera Korsvägen och att porten till Göteborg i stället ska finnas vid E6 vid Gårda. Därför behövs fler parkeringsplatser där.

Nya Korsvägen ska kompletteras med restauranger, kaféer och butiker.

Nya idéer för Renströmsparken
– Den ska fungera som knutpunkt för kollektivtrafiken, men även för besökare och för vardagsliv, säger Andrea Hulting Gustavsson.

I stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägen ingår också nya idéer för Renströmsparken, ofta kallad Näckrosdammen. Göteborgs universitet vill bland annat flytta HDK och Akademin Valand hit för att samla alla konstnärliga fakulteter på samma ställe.

Stadsutvecklingsprogrammet har tagits fram efter dialog och arbete med intresserade i området. En första version av programmet gick ut på remiss i början av året och tidigt i april ska detaljplanen för Korsvägen ut på samråd. Då blir det möjligt för allmänheten att tycka till under planprocessen.

Detaljplanearbetet för universitetet (vid Renströmsparken) startade i december och förhoppningen är att planen går ut på samråd under året.

Fotnot:
Detta är en artikel ur det senaste numret av magasinet Vårt Göteborg som delas ut till alla hushåll i Göteborg onsdag 2 mars.