Byggstart i vår. Nytt torg med stor livsmedelsbutik, 500 nybyggda bostäder och ett uppdaterat parkområde. När nya Opaltorget står färdigt runt år 2020 är det några av förändringarna. Till våren tas det första spadtaget och bygget drar igång.

− Det främsta syftet med det nya torget är att skapa trygghet och även att ge affärer och butiker en möjlighet att ligga kvar, säger Christian Schiötz, projektledare för nya Opaltorget.

Han konstaterar att Opaltorget har varit ett torg på nedgång ganska länge. Människor känner sig otrygga i området och butikerna har det svårt ekonomiskt. Jämfört med hur det var för 30 år sedan är det färre boende intill torget och allt fler väljer att ta bilen någon annanstans för att handla.

− Torget har sakta förtvinat under många år. Därför känns det extra roligt att detaljplanen nu är klar så att vi kan förverkliga satsningarna på torget, säger Christian Schiötz.

200 studentbostäder
Bland satsningarna märks att torget ska få en ny stor livsmedelsbutik. Dessutom ska 500 bostäder byggas runt torget och parken, varav 200 kommer att vara studentbostäder.

− Det blir en del bostadsrätter också, eftersom det redan finns många hyresrätter i området och vi tror att det är bra med blandade upplåtelseformer. Bostäderna kommer att byggas så att de kikar ut över torget och parken och på så sätt ökar tryggheten, säger han och fortsätter:

− Inte minst studenterna har en annan dygnsrytm. När fler vakna ögon riktas mot torget och parken under hela dygnet kommer fler känna sig trygga nog att ta en kvällspromenad här.

Flytt till tillfälligt torg
Andra förändringar är att vårdcentralen, som i dag ligger i baracker i parken, ska få nya lokaler. Det blir också ett nytt stadsdelskontor och familjecentral på torget.

− Sådant leder till både ökad köpkraft och att fler rör sig i området, säger Christian Schiötz.

Några av de mer omtyckta affärsverksamheterna kommer att finns kvar, som en butik med ekologiskt kött och ett populärt franskt kafé. Även Opalkyrkan bygger nya lokaler och blir kvar på torget med sin sociala verksamhet.

Under den period det tar att bygga nytt får befintliga butiker flytta till ett tillfälligt torg.

− Det här är ett stort projekt och det kommer att vara stökigt medan arbetet pågår. Redan i februari, mars kommer vi att börja riva några offentliga byggnader, säger Christian Schiötz.

Träd måste tas ner
Vissa inslag i detaljplanen har också fått ta emot en del kritik. Till exempel det faktum att några av träden i kastanjeallén måste tas ner för att planen ska kunna genomföras.

− Tyvärr måste vi ta ner 39 kastanjer. Men allén är en och en halv kilometer lång, så på det stora hela handlar det om några träd längst upp i ena änden. Det blir dock mer grönt och fler träd efter det att projektet är genomfört än vad det var innan, säger Christian Schiötz.

Även de nya trafiklösningarna som gör att busshållplatsen läggs intill spårvagnshållplatsen och att det ska bli lättare att komma intill torget med bil har mötts av ett par höjda röster.

– Att leda in mer trafik kan ha sina nackdelar. Men som det är nu har torget varit helt folktomt på kvällarna och vi vill ändra på det. Göra det mer lättillgängligt och tryggare för de som vistas här kvällstid, säger han.

Christian Schiötz upplever att de flesta i området är positiva till upprustningen.

− Vi hade ett möte med boende vid Opaltorget i början av december för att informera om vad som är på gång. Jag upplevde det som att folk i huvudsak tycker att ”ja, äntligen, nu kör vi!”, säger han.

FC8.jpg