Detaljplanen har gått igenom. Snart ska det 40 år gamla Selma Lagerlöfs Torg byggas om till ett modernt och livligt torg, med nytt stadsdelshus, vårdcentral, sporthall och 800 nya bostäder. Byggstart blir det förhoppningsvis hösten 2016.

Planeringen har pågått i flera år. Men först nu, när detaljplanen för området har vunnit laga kraft, kan man gå från ord till handling.

– Nu kan vi omvandla Selma Lagerlöfs Torg till en stadsdel fylld av liv, säger Kristina Hulterström, projektledare för Framtidens Selma.

– Inom gångavstånd kommer det att finnas handel, service, vård, idrotts- och kulturaktiviteter och nya mötesplatser så att man kan leva ett gott vardagsliv.

Byggs om till stadsgator
Just nu projekterar trafikkontoret för nya gator och vägar. Sedan kan man börja gräva och röja, flytta ledningar och dra om vägar.

Först ut – troligen till hösten 2016 – är ombygganden av Litteraturgatan och Backadalen till stadsgator.

– Idag är de gatorna trafikseparerade med tunnlar och broar. Men förslaget innebär att bygga om så att alla trafikslag läggs i ett plan, med gott om plats för fotgängare, cyklister, bilar och så kollektivtrafiken i mitten, säger Kristina Hulterström.

– Och kopplat till den ombyggnaden blir det också tryggare övergångar.

Idrottshallen först ut
Hösten 2016 lär det också bli byggstart för det första kvarteret, det som ligger vid Skälltorpsskolan, intill det nya parkstråket utmed Backadalen.

– Det kvarteret kommer att innehålla sporthall och 200 studentbostäder och ska bebyggas av Keywe. Sedan ska de andra byggherrarna fortsätta bygga i etapper de närmaste fem-sex åren, säger Kristina Hulterström.

Totalt får området cirka 800 nya bostäder som komplement till de bostäder som redan finns. Cirka 350 av dem blir hyresrätter, 35 radhus och alltså 200 studentlägenheter.

Stadsdelshus med kultur
Hjärtat vid det nya Selma Lagerlöfs Torg blir ett nytt stadsdelshus med rum för kultur, som ska ha en bred verksamhet från morgon till kväll. Trolig byggstart för det huset är 2017.

Byggherrar är Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.