Sopplunch och frågestund. Ett av Göteborgs mest spektakulära byggen, Karlatornet på Hisingen, står i centrum för en sopplunch i Älvrummet vid Göteborgsoperan på onsdag 2 december. Skyskrapan är tänkt att bli 266 meter hög, "Norra Europas högsta hus."

– Men det är inte bara Karlatornet som blir högt här, säger Tore Hjelte, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

– Runt tornet ska det byggas fyra hus av vilka två blir högre än Gothia Towers vid Korsvägen, så de är riktigt höga hus också. I övrigt blir det mer ”normala” höjder på byggnaderna.

Åtta kvarter
Tore Hjelte har tillsammans med bland andra Josefin Johansson på trafikkontoret arbetat fram ett förslag till detaljplan för området, totalt åtta kvarter runt Karlavagnsplatsen. Båda två medverkar vid sopplunchen på onsdag och svarar på frågor.

Då är också stadsarkitekt Björn Siesjö med och berättar om bakgrunden till den arkitekttävling som lockade många arkitekter från utlandet att rita Göteborgs första skyskrapa.

– Vår planering innebär beslut om samråd i byggnadsnämnden i januari. Samrådet ska vara klart i mars och om allt går bra kan planen vara tillbaks i byggnadsnämnden för godkännande i oktober – november, säger Tore Hjelte.

Klart till 2021
Eftersom det är en så stor detaljplan måste den också till kommunfullmäktige för antagande.

– Om kommunfullmäktige tar planen i december, blir vi alltså klara under 2016, säger Tore Hjelte.

Det är fastighetsbolaget Serneke som vill bygga Karlatornet. Planen är att skyskrapan ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Sopplunchen i Älvrummet på onsdag är redan fullbokad, men det går bra att anmäla sig till en väntelista på länken här nedanför.