Kom och ställ frågor i SVT-huset. Frihamnsområdet är mitt uppe i en omfattande förändringsprocess. På onsdag 20 augusti arrangeras ett öppet hus i foajén i SVT-huset för intresserade göteborgare som kan möta tjänstemän från bland annat stadsbyggnadskontoret och ställa frågor om planerna.

Just nu pågår samråd och i planerna talas det bland annat om bostäder för 18 000 personer. Många ser också fram emot Jubileumsparken som ska välkomna göteborgarna när staden firar 400 år 2021.

Öppet hus om Frihamnen:
Tid: onsdag 20 augusti, kl 15-19.
Plats: Foajén, Pumpgatan 2 (SVT och SR-huset).