Planer ute på remiss. Korsvägen ska bli ett område där det är enklare att mötas, umgås och utvecklas. Det är en av flera tankar bakom det stadsutvecklingsprogram som just nu är ute på remiss. I morgon tisdag 1 mars ordnas ett öppet hus för den som vill veta mer om planerna.

Fram till den 20 mars är stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägen-området ute på remiss. Tisdag den 1 mars mellan klockan 18.00 och 19.30 bjuder stadsbyggnadskontoret in till öppet hus för den som vill veta mer och ta chansen att ställa frågor.

– Vi kommer att fokusera på frågor kring trafiken, Korsvägen som plats samt ekonomi och genomförande. Men andra frågor är naturligtvis också välkomna, säger Viveca Risberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Platsen för öppet hus om Korsvägen är stadsbyggnadskontorets egna lokaler på Köpmansgatan 20. Den 9 mars arrangeras även en stadsvandring i Korsvägen-området.