Utvecklar Göteborg i Minecraft. Genom att låta göteborgarna bygga världar i Minecraft vill stadsbyggnadskontoret skapa mer engagemang i stadsbyggnadsfrågorna och få in fler goda idéer. Initiativet har nu belönats i Göteborgs Stads innovationstävling.

Stadsbyggnadskontoret lät i ett pilotprojekt elever i årkurs fem på Nytorpsskolan i Hammarkullen testa att bygga och förändra sin egen stadsdel i dataspelet Minecraft.

– Ungdomarna fick möjlighet att utifrån sin tankar, idéer bygga en egen värld i Minecraft, berättar Eric Jeansson, geodatastrageg på stadsbyggnadskontoret.

Skapade enormt engagemang
Initiativet som är en del av satsningen Ett jämlikt Göteborg involverade även Hyresgästföreningen och pensionärer i stadsdelen.

– Det vi märke i pilotstudien var ett det skapade ett enormt stort engagemang och de kom fort in i arbetet. De började prata med varandra, utbyta idéer; vilken var den bästa lösningen, hur skapar vi den bästa närmiljön?

Spelet gör det möjligt att utifrån inmatade data låta spelaren bygga sin ”egen” värld med moduler. Skillnaden är att här är det alltså riktiga geografiska data som ligger till grund för det som byggs.

Har skapat hela Göteborg i Minecraft
Stadsbyggnadskontoret har nu skapat hela Göteborg i Minecraft, med alla stadsdelar, och det kommer man att lansera inom kort.

-Jag tror att om vi fortsätter med det här kan vi använda detta i ett skarpt läge för att ta in synpunkter och idéer om faktiska planprojekt, säger Eric Jeansson.

Innovationstävlingen var en del av arrangemanget Mötesplats Chef som arrangeras varje år för Göteborgs Stads chefer. De två andra finalbidragen var en intelligent brevlåda som Gatubolaget tagit fram och en ambulerande kulturskola i stadsdelsförvaltningen Angered. Drygt 50 bidrag kom in till innovationstävlingen.