Stadsbyggnad i utveckling. ”Ett inspirerande föredöme.” Så löd juryns motivering när planarbetet för Frihamnen prisades av Sveriges Arkitekter. ”Det känns fantastiskt roligt förstås och är en bra bekräftelse på ett stort arbete som pågått länge”, säger Mia Edström, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Grunden till arbetet med Frihamnen finns i Vision Älvstaden som antogs 2012. Dialog och samverkan har varit ledstjärnor i processen och planarbetet har gjorts tillsammans med flera olika förvaltningar och ett konsortium av ett antal byggföretag som fått markanvisning.

Jubileumsparken
– För Frihamnen har denna arbetsmetod varit framgångsrik även om den har sina utmaningar såklart. Det gäller att vara innovativ och hitta lösningar, men det känns som att vi alla är på samma spår och har samma målbild, säger Mia Edström som delar projektledarskapet för Frihamnen med Hanna Areslätt på Älvstranden utveckling.

Platsskapande aktiviteter
Frihamnen ska till 2035 ha 20000 boende och lika många som jobbar där. Då ska det vara en tät innerstad som är en del av Göteborgs stadskärna. Men även om målet är att allt ska vara klart år 2035 händer mycket redan nu.

Det finns en bastu, odlingsmöjligheter och ordnas evenemang. Allt för att väcka göteborgarnas nyfikenhet på området. Till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ska den första etappen med 1000 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser vara klar.

– Vi arbetar med aktiviteter som bastun och badet för att locka människor till platsen. Vi utnyttjar även uppdraget att vara testarena och pröva nya lösningar för till exempel mobilitet, social hållbarhet, klimatproblematiken och att skapa en stad för alla, avslutar Mia Edström.

Karta jubileumsparken