"Har på kort tid gjort visionen känd". Medborgardialog, krav låga hyror och innovativa arbetssätt är tre av faktorerna som gjort att Frihamnen är ett av fem nominerade projekt till Sveriges arkitekters planpris 2016.

– Det är en viktig bekräftelse och framförallt ett erkännande av att vi har varit modiga i projektet och att vårt samarbete med många olika aktörer i detta stora stadsutvecklingsprojekt har lönat sig, säger Mia Edström, projektledare för Frihamnen på stadsbyggnadskontoret

”Har på kort tid gjort visionen känd”
Frihamnen som är en del av Älvstaden ska utvecklas till en del av Göteborgs stadskärna med tät innerstadsbebyggelse. Den nya stadsdelen ska knyta samman Göteborg över älven och öppna staden mot världen.

”Projektet är intressant bland annat genom att en medborgardialog om stadsutvecklingsprogram för Frihamnen har på kort tid gjort visionen känd genom att idén om en bastu på kort tid byggts. Markanvisning med krav på låga hyror och en planprocess i dialog med exploatörerna är andra exempel på innovativa arbetssätt” skriver Sveriges Arkitekter i sin motivering av nomineringen.

Första etappen klar 2021
– Vi arbetar på ett innovativt och sökande sätt med till exempel platsbyggnad med bastun och badet. Det arbetet har påverkat hur vi har tagit fram detaljplanen. Vi utnyttjar även uppdraget att vara testarena och pröva nya lösningar för till exempel mobilitet, social hållbarhet, klimatproblematiken och att skapa en stad för alla, fortsätter Mia Edström

2035 kommer 20 000 personer bo i Frihamnen och lika många ska jobba där. Till Göteborgs 400-års jubileum 2021 ska den första etappen vara klar – 1 000 nya bostäder och 1 000 nya arbetsplatser.