Ny mötesplats i staden. 400 nya bostäder, en park, ett utomhusbad, en förskola och lokaler anpassade för butiker, restauranger och kontor. Det är något av vad som ingår i planerna för framtidens Skeppsbron. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och kan bli verklighet.

Skeppsbron planeras bli en ny, spännande mötesplats och arbetet med detaljplanerna har pågått sedan 2008. Spårvagnsspår är redan på gång, 2016 ska Stenpirens resecentrum stå klart och tanken är att, i enlighet med göteborgarnas önskemål, staden ska komma närmare älven.

Göteborgarnas idéer finns med
Under resans gång är det många synpunkter som kommit in från göteborgare, näringsliv och experter. Flera av dem finns med i den nu antagna detaljplanen. Bland annat bevarandet av Merkurhuset och Kinesiska muren, bad i älven och ett kajstråk med restauranger och kaféer.

− Många bra idéer har kommit in och det är vårt ansvar att ytterligare arbeta in dem i utvecklingen av området. Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya vardagsrum och vi ser fram emot fortsatt engagemang och delaktighet framöver, säger Rune Arnesen, projektchef på Älvstranden Utveckling.

År 2019 planeras de första göteborgarna kunna flytta in i bostäderna på Skeppsbron.