Planprogram öppnar för 2 500 nya bostäder. Fler bostadsrätter, bättre möjligheter att ta sig mellan stadsdelens olika områden och satsningar på att utveckla Rymdtorget som mötesplats och servicecentrum. Det är planen för hur Bergsjön ska utvecklas under kommande år. Göteborgarna kan komma med synpunkter fram till den 14 april.

Sedan Bergsjön stod färdigt i början av 1970-talet har det knappt byggts några nya bostäder i stadsdelen. Det ska det bli ändring på. Göteborgs Stad har i samarbete med fastighetsägare i stadsdelen tagit fram ett program för hur Bergsjön kan utvecklas. Fram till den 14 april kan göteborgarna komma med synpunkter på innehållet.

Vill ge stadsdelen mer eget liv
När Bergsjön byggdes 1965-1970 såg framtidsutsikterna för Sverige och Göteborg strålande ut. Ekonomin blomstrade och det fanns jobb till i princip alla. Göteborg förväntades få fortsatt stor inflyttning och Bergsjön planerades framförallt som en stadsdel att bo i, där man räknade med att många skulle bilpendla till sina jobb. En ringled lades runt hela Bergsjön, med återvändsgator in mot en bilfri kärna.

– Bergsjön är planerat på ett sätt som tar hänsyn till naturen och trafiksäkerheten. Det är bra. Men man har inte riktigt skapat sammanhangen som kan ge levande stråk, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Från början var planen att det skulle bli många fler bostäder i Bergsjön. Men en ekonomisk kris i början av 1970-talet och försämrad arbetsmarknad gjorde att lägenheter i vissa delar av stadsdelen blev svåra att hyra ut.
Under årtiondena som följde byggdes knappt något nytt. Men idag har läget vänt. Göteborg lider av stor bostadsbrist och då är Bergsjön högintressant, inte minst tack vare kombinationen av goda förbindelser med kollektivtrafik och närheten till grönska.

Mellanrum ska fyllas ut
En central målsättning i det nya planprogrammet är att skapa bättre länkar, dels mellan stadsdelens olika delar, dels till de angränsande stadsdelarna Kortedala och Utby. Det ska ske genom att fler bostäder byggs i de mellanrum som finns, så att olika bostadsområden binds samman.

Det ska också bli lättare och trevligare att ta sig mellan olika delar av stadsdelen.

– Det finns en dubbelhet i naturen. Det är väldigt vackert på dagen, men när man kommer på kvällen så är det kanske inte samma känsla längre, utan kan kännas otryggt, säger Therese Axenborg, planhandläggare.

Redan idag är Rymdtorget den största samlingspunkten i stadsdelen. Där finns bland annat bibliotek, familjecentral, kyrka och affärscentrum. Bygget av en ny vårdcentral pågår för fullt och framöver väntar ytterligare satsningar. I samband med bygget av ett nytt kulturhus, som beräknas stå klart 2019, ska området där bussarna stannar byggas om och torget förlängas.

Enligt planprogrammet ska Rymdtorget även få en öppnare entré åt andra hållet, för att inte ligga gömt bakom Bergsjöskolan för dem som kommer från spårvagnshållplatsen.

Fler bostadsrätter och hus
Bostäderna i Bergsjön utgörs till största delen av hyresrätter, och andelen bostadsrätter och småhus är betydligt lägre än i Göteborg som helhet. Planen framöver är att skapa större blandning samt att bygga inemellan på ett sätt som kompletterar bebyggelsen med stora hyreshus i rader.

– Det gäller att hitta småskalig bebyggelse som är lämplig för varje plats, säger Therese Axenborg.

Planprogrammet pekar ut ett antal områden där det skulle passa bra att bygga nya bostäder. Men för att det ska bli verklighet krävs fastighetsbolag som vill satsa. De som hittills uttryckt konkret intresse är Balder, som äger fastigheter runt Komettorget, samt Familjebostäder, som planerar att komplettera med fler bostäder i området kring Siriusgatan. Arbetet med detaljplaner för dessa områden beräknas komma igång under året.

5776.jpg

Så här skulle det kunna se ut om man bygger radhus i området kring Siriusgatan. Skiss: KTH Arkitekturskolan