”Genomarbetat designkoncept för torn och stationer”. Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan. Förslaget heter New Beacons och bakom det står Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade Kjellgren Kaminsky Architecture.

– New Beacons är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. Poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet, säger Lena Dübeck, tävlingsjuryns ordförande, enhetschef för stadsmiljö vid trafikkontoret.

Designtävlingen har arrangerats av Göteborgs Stad i samarbete med Västtrafik och organisationen Sveriges Arkitekter. Fyra prekvalificerade team lämnade hösten 2017 in sina förslag som sedan har visats upp för allmänheten, både på nätet och på utställningar på flera håll i Göteborg.

Och nu, 8 februari, har juryn – med representanter för de tre arrangörerna – utsett förslaget från UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture till vinnare.

”Gestaltningen av tornen övertygar mest”
– Förslaget New Beacons har ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer där gestaltningen av tornen övertygar mest, säger Lena Dübeck.

Det handlar om totalt fyra stationsbyggnader och sex torn i olika höjder upp till cirka 100 meter. Ändstationer planeras vid Järntorget och Wieselgrensplatsen, två mellanstationer på Lindholmen och nedanför Rambergets västra sida.

Vad händer nu med det vinnande designförslaget?

– Det kommer att ingå i den fortsatta planeringen av linbanan och det vinnande teamet kommer att vara med i det arbetet. Men vi kan inte idag med säkerhet säga att det är just så här som i förslaget som tornen och stationerna kommer att se ut, säger Lena Dübeck.

Läget i hela linbaneprojektet
Arbetet med en genomförandestudie för hela den planerade stadslinbanan pågår och väntas bli klart sommaren 2019.

Parallellt arbetar stadsbyggnadskontoret fram förslag till nya detaljplaner som också krävs för att få bygga den planerade linbanan. En viktig aspekt i detta arbete är linbanans gestaltning och hur den förhåller sig till den stadsbebyggelse som redan finns eller planeras längs linbanans sträckning.

Det slutliga investeringsbeslutet om att linbanan ska byggas fattas av Göteborgs Stads kommunfullmäktige, troligen sommaren 2019.

Linbanan är från början ett förslag från göteborgarna inför stadens 400-årsfirande 2021 och ingår som en av många jubileumssatsningar.

55AA_2.jpg

Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture