Jernhusen ställer ut sina planer. Sedan 2010 har Jernhusen skissat på hur marken runt Centralstationen kan utvecklas. Nu presenteras konceptet RegionCity – en ny pulserande stadsdel där allting möts. Utställningen RegionCity visas hela sommaren i centralhallen.

Göteborgs centrala delar har pekats ut som hela Göteborgsregionens kärna, och målsättningen är att den ska stärkas genom utbyggnad och ökad tillgänglighet.

Jernhusen, som äger marken kring stationen, har arbetat i flera år med att ta fram ett koncept för hur stationsområdet kan utvecklas.

Resultatet är RegionCity, en ny stadsdel med ambitionen att ge ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt i Västsverige.

”Samhällelig hävstång”
– Att området är ett nav för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen, gör det till en idealisk mötesplats. Det övergripande perspektivet är innovation och tillväxt och det uppstår via möten. Med RegionCity försöker vi skapa en samhällelig hävstång, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Det är asfaltsytorna norr om Bangården som ska få ny bebyggelse. Planen är att skapa ett fungerande stationsområde samtidigt som man länkar till omgivande stadsdelar. Grundtanken är att stimulera till möten genom olika former av mötesplatser och inre och yttre stråk.

– Det blir en lägre del i mänsklig skala och en högre del som gör att gatorna befolkas, säger Urban Hammarlund.

Mer folk kring centralen
Göteborgsregionen har som mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik fram till 2025. I kombination med en växande arbetsmarknad beräknas antalet personer som besöker centralen öka rejält – från dagens 60.000 till 90.000 varje dag.

Utställningen RegionCity visas på centralstationen från och med 5 juni och hela sommaren. Även Göteborgs Stad och Trafikverket deltar i utställningen med information om utvecklingen av centrala Göteborg och Västlänken.

1304.jpg