Två tillfällen kvar med guidning. Göteborgs planerade stadslinbana visas nu under det pågående samrådet i en interaktiv 3D-modell som ska göra det lättare att få en uppfattning om hur det kan komma att bli i verkligheten. I morgon 24 april och den 8 maj visas modellen av en professionell guide.

Se Stadslinbanan i 3D

Det är första gången som en digital tredimensionell modell används i ett samråd om detaljplaner.

– På det här sättet får göteborgarna en bättre chans att förstå samrådsförslaget. Det ger ökad transparens i planprocessen och ger möjlighet till mer demokratiskt inflytande när något som kan upplevas som så abstrakt, som en linbana, blir lättare att ta till sig, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

-Förhoppningsvis kan det också minska osäkerheten om hur linbanan uppfattas för boende och verksamma nära stadslinbanan, fortsätter han.

Se linbanan från ”ditt” fönster
Modellen är interaktiv och gör det möjligt att förflytta sig till olika platser i Göteborg för att se linbanan. Det går alltså att titta ut från ditt eget köksfönster, eller någon annan plats i staden eller prova utsikten från gondolerna uppe i luften.

Två tillfällen kvar
3D-visualiseringen är gjord av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam. Vid samrådsmötena finns möjlighet att bli professionellt guidad i modellen. Förutom att ta del av detaljplanerna för samrådsförslagen till stadslinbanan vid de olika samrådsmötena finns 3D-visualiseringen tillgänglig på webben. Två samrådsmöten återstår, varav det första redan i morgon 24 april.