Stadsutveckling i Älvstaden. Gullbergsvass och Ringön. Två områden på var sin sida om Göta älv. Två områden som berörs av den kommande stadsutvecklingen i Göteborg. Två områden mitt i den framtida Älvstaden. Den 17 maj är det dags för sopplunch i Älvrummet.

– Gullbergsvass och Ringön är intressanta områden som kommer att utvecklas på olika sätt och där de unika förutsättningarna ska tas tillvara. I Gullbergsvass planeras för bostäder och blandade verksamheter, medan Ringön är tänkt att få utvecklas av egen kraft och i sin egen takt.

Det berättar Anna Hoffmeister, kommunikationsstrateg på Älvstranden Utveckling samtidigt som hon uppmanar alla som bor i Göteborg att ta sig till Älvrummet. Antingen på en sopplunch eller vid något annat tillfälle.

– Det är ett bra sätt att få veta mer om vad som händer i staden just nu och hur vi som arbetar med stadsutveckling planerar för framtiden. Älvrummet är öppet för allmänheten varje dag.

På sopplunchen den 17 maj kommer representanter från Göteborgs Stad att berätta mer om framtiden för Ringön och Gullbergsvass. Soppluncherna brukar bli fullsatta, så anmäl dig senast den 16 maj på alvrummet.se.