Gemensam satsning. Göteborgs Stad deltar även i år på den stora investerarmässan Mipim i Cannes. 22 privata och tre kommunala bolag finansierar satsningen på 3,7 miljoner kronor. Göteborgs Stads resebudget ligger på en halv miljon.

Investerarmässan Mipim i Cannes pågår 15-18 mars. Göteborgsregionen gör en större satsning än föregående år, med syfte att marknadsföra Göteborgsregionen och sätta ljuset på byggboomen som väntar.

”Vi behöver fler företag som investerar här”
I en nydesignad mässmonter finns en 3D-modell som visar vilka stora investeringsmöjligheter Göteborg erbjuder under de kommande åren.

Särskild tonvikt läggs på möjligheter som skapas när stadsutveckling går hand i hand med industrins lösningar för transporter och energi.

– Göteborg har utmaningar i att planera för tillväxten. Det behövs företag och arbetskraft som bidrar till byggandet. Och vi behöver fler företag som investerar här, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg som projektleder satsningen.

Fler partners från näringslivet i år
– Mipim är en av flera satsningar som vi gör för att marknadsföra Göteborgsregionen internationellt, fortsätter Patrik Andersson.

Hela budgeten för marknadsföringen av Göteborg på Mipim är 3 680 000 kronor, en ökning med 660 000 från föregående år. De ökade resurserna kommer från fler partners från näringslivet.

Göteborgs Stads kommunala bolag och förvaltningar har även kostnader för de 27 tjänstemän och politiker som reser till mässan, totalt närmare en halv miljon kronor. Utlägg och traktamente tillkommer. Stadsbyggnadskontoret har till exempel kostnader på 104 724 kronor och fastighetskontoret 90 820 kronor.