I skuggan av Centrum och Hisingen? Vad händer med Angered när så stort fokus nu ligger på utvecklingen av centrum och Hisingen? Den frågan ställdes av en Angereds-bo under en medborgardialog för ett tag sedan, och nu kommer hen att få svar. På tisdag 21 oktober kommer nämligen stadsarkitekt Björn Siesjö till Kulturhuset Blå Stället för att diskutera Angereds roll som en del av Göteborg.

Nyinvigda Kulturhuset Blå Stället, med Konsthall och allt, Angered Arena, Angereds Stadspark och snart även Angereds Närsjukhus. Ja, mycket har hänt i den natursköna stadsdelen de senaste åren, men mycket finns såklart också kvar att göra. Vad det kan tänkas vara, när så mycket annat nu planeras inte minst vid de båda älvstränderna i centrala Göteborg, undrade en besökare vid en medborgardialog i Angered för ett tag sedan.

Luis Tortosa, programproducent på nyligen återinvigda Blå Stället, fångade frågan i luften.

– Det är en intressant fråga, hur Angereds självbild ska se ut. Ingår vi som en självklar del av Göteborg, eller är vi en lite avlägsen by eller kanske till och med jämförbar med en kranskommun? Vilka är visionerna för Angered? undrar Luis Tortosa, och bollar frågorna vidare till stadsarkitekten Björn Siesjö, som på tisdagskvällen 21 oktober kommer att diskutera förorternas roll i stadens utveckling med alla som är intresserade.

Förtätning mellan höghusen
– Angered är ju liksom flera andra förorter en väldigt vacker stadsdel, med underbar natur, aktivt föreningsliv och en befolkning som är väldigt lokalpatriotisk och gärna vill bo kvar. Att knyta samman Angered med centrala Göteborg genom byggnation är både orimligt och onödigt. Det är 13 kilometer mellan Angered Centrum och Brunnsparken, och det långa avståndet minskar man redan med bra kommunikationer, så det är bättre att satsa på byggandet i själva Angered som en separat enhet, säger Björn Siesjö.

Problemet idag är ofta att möjligheterna att byta boende inom stadsdelen är begränsade, eftersom alternativen är så få i de områden som byggdes under miljonprogramsåren. Men precis som man inne i Göteborgs centrum pratar om förtätning, tycker stadsarkitekten att man kan göra i exempelvis Angered.

– Det finns många alternativ, allting måste inte vara uppdelat i antingen höghusområden eller radhusområden, utan man kan blanda och låta folk bygga tätt och lågt mellan de befintliga höga husen. Till exempel så kallade ”bokaler”, med affärsverksamhet i bottenvåningen och bostad på övervåningen, säger Björn Siesjö.

EU-direktiv utan undantag
Det som i nuläget hindrar en utveckling i den riktningen är inte kommunens plan för området, utan snarare hur marknadens villkor numera fungerar.

– Angered är ett väldigt attraktivt område att bo i för många människor, men de är inte alltid så kapitalstarka. De hyreslägenheter som finns där idag kostar runt 900 kronor per kvadratmeter och år, medan de billigaste nyproducerade hyreslägenheterna i regel kostar det dubbla. Visst kan man se över en del av de allmännyttiga bostadsbolagens direktiv, men de är till stor del bakbundna av lagstiftningen som förbjuder dem att subventionera byggen och boende, säger Björn Siesjö.

I botten ligger ett EU-direktiv som beordrar att allt bostadsbyggande ska ske på marknadsmässiga grunder.

– Men Sverige och Lettland är de enda medlemsländerna som inte begärt och fått undantag från den regeln, vilket i nuläget innebär att vi genom ränte- och rotavdragen generöst gynnar bostadsrätter och villor, men inte hyresrätter. Förlorare i det sammanhanget är stadsdelar som Angered, eftersom invånarna inte är lika kapitalstarka som i mer centrala delar av Göteborg, och det i sin tur beror till stor del på att området redan från början mer eller mindre är byggt för segregation, säger Björn Siesjö och fortsätter:

– Den enda hänsyn man tog på 60-talet var till säker trafikmiljö, men ur alla andra arkitektoniska aspekter har miljonprogramsområdena en inbyggd otrygghet, till exempel i alla stängda, oupplysta miljöer. Jag har mina idéer, men vill gärna diskutera med invånarna själva hur vi ska komma till rätta med det.

Samtalet äger rum på Kulturhuset Blå Stället, Angereds Torg 13, tisdagen 21 oktober kl 18.