Brainstorming på Stadstriennalen. Att Göteborg är en stad stadd i förändring kan inte ha undgått någon, men tro inte att planerna redan är klappade och klara och bestämda. Tvärtom, vilket är anledningen till att trestegsraketen Stadstriennalens första del arrangeras 16 till 19 september. Alla som har idéer om hur staden kan utvecklas uppmanas att göra sina röster hörda.

Läs också:
Mässa för att bygga och bo tillsammans med andra [2015-09-14]
Första Stadstriennalen om framtidens Göteborg [2015-08-21]

– Man tillverkar ju inte en bil eller en cykel utan att fråga bilister eller cyklister vad det är de vill ha! säger stadsarkitekten Björn Siesjö med emfas och slår med den liknelsen fast att invånarna i Göteborg självklart ska ha inflytande över hur staden ska utvecklas.

– Ingen ska tro att vi på stadsbyggnadskontoret bara vill sitta på vår kammare och rita staden och inte vill bli störda… Tvärtom! Och att anordna Stadstriennalen är ett sätt att gjuta liv i engagemanget och diskussionerna, säger Björn Siesjö.

Stora möjligheter att påverka
Inte minst är det ungdomar som han hoppas ska ta chansen att presentera sina tankar och idéer om de offentliga rummen i sin framtida stad.

– Vi kommer att klara den här uppgiften betydligt bättre om det är de framtida användarna som har inflytande över de här långsiktiga och visionära planerna. Vi andra, vi gamlingar som brukar dyka upp på sådana här tillställningar, är ju inte de som kommer att uppleva hur det till slut blir, utan det är dagens ungdomar som kommer att göra det.

Med tanke på att många av Stadstriennalens seminarier, workshops och safaris kommer att sikta på och bortom jubileumsåret 2021, så är påverkansmöjligheterna fortfarande väldigt stora, enligt Björn Siesjö.

”Ingenting är färdigt förrän det är färdigt”
– Såhär i början av processerna har man alla möjligheter att tänka nytt och tänka om och ändra sig igen. I och med PBL så har vi ju i Sverige möjligheter att säga nej även i sena skeden, men det är dyrt, försenar allting och det är faktiskt väldigt sällan som man får igenom sitt nej. Problemet är att medborgarna sällan är särskilt intresserade av planer som siktar fem eller åtta år framåt i tiden, men det är det engagemanget vi vill väcka nu.

Ett konkret exempel på ett område där man fortfarande har stora möjligheter att ha inflytande är Frihamnen, där första etappen av ombyggnad visserligen är igång, men där mycket återstår. I Gullbergsvass är planerna kring det nya stationsområdet och den nya Hisingsbrons fäste långt komna, men för resten av det stora området längs älven är ingenting fix och färdigt.

– Hela Älvstranden, Masthuggskajen … Allt är möjligt och det är fortfarande relativt enkelt och billigt att byta fot vad gäller de tankar som redan har kläckts. Ingenting är färdigt förrän det är färdigt, poängterar Björn Siesjö.

2018 kommer triennalen vara i tre veckor
Under Stadstriennalen kommer arrangörerna att göra vad de kan för att fånga upp alla idéer och förslag som slinker fram. Möten kommer att filmas, man kommer att ställa frågor till publiken likväl som till branschfolk som sitter i panelerna och man kommer att återkoppla både under och efter triennalen.

Att arrangemanget kallas en triennal hänger samman med de långsiktiga planerna för den här typen av evenemang. Den här omgångens tre dygn är bara den första, korta etappen.

– Tanken är att nästa triennal ska vara i tre veckor under 2018 och den avslutande delen varar under tre månader jubileumsåret 2021. Då blir det nästan som en bomässa i tid och omfång, men det här handlar om så mycket mer än bostäder och vi vill att det vi diskuterar ska handla om och göras på ett sätt som engagerar många fler, säger Björn Siesjö, som själv hoppas på att vara kvar på sin post som stadsarkitekt även vid stadens 400 års-jubileum, om sex år.

Nya generationer, nya idéer
– Ja, då har jag ju fortfarande några år kvar till pensionen, och även om det absolut inte är något självändamål för mig att just jag ska ha det här uppdraget så är det klart att det är ett stort mål som vi arbetat länge mot, och att det skulle vara roligt att få vara med när vi kommer dit. Å andra sidan är det ju bara ett år som alla andra och inte någon slutstation, och det kommer hela tiden nya generationer med nya idéer. Staden är myrstacken och vi är bara myrorna!