Öppna samtal om stadsutveckling. Höga hus, linbanor och krav på att lösa växtvärken på bostadsmarknaden. Att Göteborg också ska byggas hållbart och i dialog med medborgarna gör inte utmaningen mindre. Under ett gästspel på årets bokmässa bjuder Göteborgs Stadstriennal in till samtal, debatt och resonemang om stadsutveckling.

Läs också: Jubileumsparken bjuder in till fredagsmys – kom och se gestaltningsförslagen [2016-09-14]

På det nya temaområdet Staden på Bok- och Biblioteksmässan skapas i år möjlighet att på olika sätt lyfta frågor om stadsbyggnad, stadsutveckling och stadens roll i litteraturen. Hur byggs staden? Hur ska staden utvecklas för alla? Hur ska vi bygga en vacker stad som också är funktionell?

På temaområdet finns också en scen med seminarier öppna för alla, bland annat i samarbete med Göteborgs Stads Stadstriennal.

”Vi vill nå ut till människor”
– Det finns ett stort behov av att prata om stadsutvecklingsfrågor i Göteborg och det tycker jag är härligt. Jag tror att man måste ha debatten och samtalet för att bygga en bra stad. Vi gör det på Göteborgs Stadstriennal och bokmässan ett bra forum för oss att fortsätta diskussionen mellan våra andra event, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum för diskussion om stadsutveckling. Satsningen inleddes 2015 med ett tredagarsseminarium i Frihamnen och kommer fortsätta med större arrangemang 2018 och 2021 och mindre event när det finns möjlighet.

– Det är fantastiskt att bokmässan har ett publikt torg där vi kan diskutera stadsutveckling. Vi vill nå ut till människor och vara öppna för dialog och samtal. Det är en av poängerna med Göteborgs Stadstriennal, säger Björn Siesjö.

”Tycker verkligen inte lika”
På programmet under bokmässan finns bland annat ämnen som ”Höga hus, himmel eller helvete”, ”Urban future tales” och ”Den temporära staden”. Och det har varit viktigt att sätta samman ett program där många olika åsikter och synpunkter lyfts fram.

– De medverkande tycker verkligen inte lika och det är bra. Att lyssna på andra och låta sig påverkas är viktigt, säger Björn Siesjö.

På den öppna scenen kommer bland andra arkitekten Gert Wingårdh, forskaren Catharina Thörn och det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Nyhus berätta om sina tankar. Dessutom kommer de första gestaltningsförslagen för Jubileumsparken i Frihamnen att presenteras. På plats finns representanter från de tre konsultgrupperna som Göteborgs Stad har anlitat för uppdraget.

– Jag har sett förslagen och vi är på väg mot något jättebra, mer kan jag inte säga om det än, säger Björn Siesjö och berättar att förslagen kommer att presenteras på bokmässan den 22 september och i kajskjul 113 Frihamnen den 23 september.

Bok- och biblioteksmässan pågår 22–25 september på Svenska mässan. Göteborgs Stadstriennal finns på temaområdet Staden på Bokmässan, med program under torsdag, lördag och söndag. Programmet är öppet för alla besökare på mässan.