Promenad för idéer. Vad som helst kan hända när människors vägar korsas. Det har inte minst visat sig på anrika Korsvägen genom åren, och tanken är att den centrala knutpunkten i än högre grad ska bli en mötesplats i framtiden. För alla som är intresserade av att utveckla Korsvägen ordnas en stadsvandring á la tidsresa på onsdag 9 mars.

Att alla vägar bär till Korsvägen vet alla göteborgare, för där hittar man ju alltifrån universitetet, evenemangsstråket, kulturinstitutioner och museer till skolor, bostäder och både lugna och mer fartfyllda stadsparker. Snart kommer även Västlänken att bidra med en ny dimension under jord, och frågan är hur det ska avspegla sig på ytan.

Just därför är Korsvägen-området föremål för ett så kallat stadsutvecklingsprogram, som just nu är ute på remiss fram till 20 mars. Efter att tidigare ha haft öppet hus och medborgardialoger satsar stadsbyggnadskontoret nu på en promenad i området, för att dels informera om historia och planer, men också för att inhämta nya idéer om hur området kan utvecklas.

Knyta historien till framtiden
Stadsvandringen går längs Örgrytevägen och upp till Götaplatsen, via Korsvägen och över Johannebergs landeri, för att visa de historiska spår som finns i området. Förhoppningsvis föder det en diskussion kring hur de kan göras än mer synliga i framtiden, ihop med nya tillägg och förändringar som behövs för att möta framtida behov.

Stadsvandringen kommer att ledas av Maja Lindman från Kulturförvaltningen samt Viveca Risberg och Andrea Hulting Gustavsson från stadsbyggnadskontoret.

Stadsvandringen äger rum onsdag 9 mars. Samling 18.00 vid Lisebergsstationen på Fabriksgatan 60 vid Focushuset. Ingen föranmälan krävs.