Ska växa fram i många år. Stadsvandringar är populära i Göteborg, ofta i historiska miljöer. Men på onsdag finns det chans till en spännande vandring i en stadsdel som ska växa fram under många år framöver - Frihamnen.

– Vi ska försöka måla upp visionen om vad det ska bli för stad här, att Göteborgs innerstad kommer att växa successivt i Frihamnsområdet, säger Mia Edström, projektledare för Frihamnen på stadsbyggnadskontoret.

Hon blir en av guiderna på onsdag tillsammans med projektchef Hanna Areslätt på Älvstranden Utveckling AB, Amelie Sandow, projektledare för Jubileumsparken på park- och naturförvaltningen samt processledare Kristoffer Nilsson på stadsbyggnadskontoret.

Bassäng och bastu
Vandringen startar vid Jubileumsparken, en park som planeras vara helt klar till stadens 400-årsjubileum 2021. Men redan idag finns här till exempel utomhusbassäng, bastu, seglarskola, sandstrand och odlingsbäddar.

Mest fokus i stadsvandringen kommer att ligga på första etappen i Frihamnen, med utbyggnad på Kvillepiren och Norra Frihamnspiren, alltså runt den hamnbassäng där det nya badet finns.

Den första etappen omfattar cirka 3 500 bostäder och 2 500 arbetsplatser, av vilka ungefär 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser väntas stå klara år 2021.

Kaffe och bulle
– Vi börjar utbyggnaden mitt i området, och bygget av nya Hisingsbron kommer att pågå runt omkring, så det finns säkert intresse att veta vilken service och vilka kommunikationer som planeras för att området ska fungera från början, säger Mia Edström.

Stadsvandringen är gratis och ingen föranmälan behövas. Promenaden startar kl 16 och kommer att pågå i cirka en timme, med chans till frågor. Efteråt bjuds det på kaffe och bulle och det finns chans att ställa fler frågor, till exempel:

Hur möter Frihamnen framtida klimatförändringar? Finns det plasts för barn i den täta staden? Ska här byggas temporära bostäder? Hur skapar man en levande stadsdel med handel, kultur och arbetsplatser?